ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฏร์ธานี เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฏร์ธานี เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฏร์ธานี เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่

ประกาศ

[color= red] การประส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฏร์ธานี

[color= red] เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหลในบางพื้นที่

ด้วยท่อส่งน้ำดิบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฏร์ธานี บริเวณบ้านปากบาง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน ได้แตกชำรุดเสียหาย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 01.00 น. จึงเป็นสาเหตุทำให้น้ำประปาไหลอ่อนในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สูงน้ำประปาอาจไม่ไหลได้ ขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการซ่อมท่อเป็นการเร่งด่วน และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเวลา 14.00 น. สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-7727-2683 และ0-7727-3482

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

เลื่อนขึ้นข้างบน