ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฏร์ธานีเรื่อง ขอหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฏร์ธานีเรื่อง ขอหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฏร์ธานีเรื่อง ขอหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว

[color= red] ประกาศ

[color= red] การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี

[color= red] เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ด้วยจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฏร์ธานี มีความจำเป็นต้องทำการซ่อมท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหาย บริเวณ ถนนศรีวิชัย ซอย 59 (ซอยเฟื้องฟ้า) จึงจำเป็นต้องทำการหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวให้แก่ผู้ใช้บริการที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ ถนนศรีวิชัย (ซอยเฟื้องฟ้าและซอยโรงเรียนพาณิชย์) ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 14.30 น. รวมเวลา 3 ชั่วโมง หากการดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-7727-2683 และ0-7727-3482

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

เลื่อนขึ้นข้างบน