รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มิสเตอร์ประปา) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มิสเตอร์ประปา)

08 มิถุนายน 2561


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มิสเตอร์ประปา)

ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  (มิสเตอร์ประปา) โดยกำหนดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 21 - 30    พฤษภาคม 2561 นั้น
บัดนี้ การเปิดรับสมัครคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ตามไฟล์แนบท้ายเอกสารนี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบได้ที่นี่   https://job.pwa.co.th/Application/CheckDetailsExamSeat 

 

สอบข้อเขียนการประปาส่วนภูมิภาค

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2561

คุณวุฒิปริญญาตรี  สอบภาคเช้า  (09.00 - 12.00 น.)
คุณวุฒิ ปวส.  สอบภาคบ่าย  (14.00 - 16.00 น.)

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

***เนื่องจากมีผู้เข้าสอบจำนวนมาก โปรดเผื่อเวลาในการเดินทางด้วย***

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน