กปภ. – กฟภ. จับมือดันโครงการท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปเกาะสมุย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. – กฟภ. จับมือดันโครงการท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปเกาะสมุย


กปภ. – กฟภ. จับมือดันโครงการท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปเกาะสมุย

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (บริหาร) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการและบำรุงรักษา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กปภ.)ลงนามบันทึกความเข้าใจการดำเนินงานโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย (วางท่อส่งน้ำจากอำเภอดอนสัก – ลอดทะเล – เกาะสมุย) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการวางท่อส่งน้ำของ กปภ. ในช่วงการวางท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลผ่านสายเคเบิ้ลใต้น้ำของ กฟภ. ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพทั้งสองฝ่าย อันนำมาซึ่งประโยชน์ของประชาชนบนเกาะสมุย สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญ ณ กปภ.สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน