กปภ. ครบ 39 ปี จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ครบ 39 ปี จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ

กปภ. ครบ 39 ปี จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ

          นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560 ในวาระครบ 39 ปี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยมี นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ได้รับรางวัล และพนักงาน เข้าร่วมพิธี ซึ่งในครั้งนี้มีการมอบรางวัลกปภ.สาขาดีเด่น รางวัลนักบริการมือทองสมองเพชร รางวัลทำดี มีผล คนยกย่อง และรางวัลนวัตกรรม เป็นต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน