กปภ. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 39 มุ่ง – มั่น - เพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 39 มุ่ง – มั่น - เพื่อปวงชน

กปภ. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 39 มุ่ง – มั่น - เพื่อปวงชน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 39 ปี ก้าวต่อไปในการขจัดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาตั้งแต่กระบวนการผลิตจนส่งถึงผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการยืดหยัดทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโถงอาคาร 1 สำนักงานใหญ่ กปภ.

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่ากปภ. กำหนดจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 39 ปี ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยช่วงเช้า ผู้บริหาร พนักงาน กปภ. และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 40 รูปพร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีทางศาสนาพราหมณ์โดยการบวงสรวงท่านเวสสุวรรณเทพ ท่านเจ้าแม่คงคาเทวีเทพ และพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล ในวาระพิเศษนี้ กปภ. จะมีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณเพื่อสะท้อนถึงผลสำเร็จในการสร้างจิตสาธารณะของพนักงาน กปภ. ได้แก่รางวัล กปภ.สาขาดีเด่น รางวัลนักบริการมือทองสมองเพชร รางวัลทำดีมีผล คนยกย่อง และรางวัลนวัตกรรม เป็นต้น ในการนี้ กปภ. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานของ กปภ. ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติงาน

สำหรับเป้าหมายในการดำเนินงานของ กปภ. ในปีที่ 39 นั้น จะมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น และให้ประชาชนสามารถเชื่อมั่นในความสะอาด ปลอดภัย ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาของ กปภ. อยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการยืดหยัดทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มุ่งมั่นตั้งใจที่จะไม่หยุดพัฒนางานทุกๆ ด้านในการดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา รวมถึงงานบริการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเข้าถึงระบบน้ำประปาสะอาดได้มาตรฐานให้ได้ทุกครัวเรือน 

เลื่อนขึ้นข้างบน