กปภ. จัดพิธีลงนามพันธสัญญาฯ พร้อมแสดงเจตจำนง “องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. จัดพิธีลงนามพันธสัญญาฯ พร้อมแสดงเจตจำนง “องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน”

กปภ. จัดพิธีลงนามพันธสัญญาฯ พร้อมแสดงเจตจำนง “องค์กรโปร่งใส ไร้สินบน”

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ กปภ. 234 สาขา ร่วมพิธีแสดงเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาคองค์กรโปร่งใส ไร้สินบน" และลงนามพันธสัญญาร่วมมือขับเคลื่อน กปภ. เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์และความยั่งยืน ยืนหยัดปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ภายใต้หลัก    ธรรมาภิบาล พร้อมนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

เลื่อนขึ้นข้างบน