กปภ.แม่สายยันคุณภาพน้ำประปาไม่กระทบจากเหตุแม่น้ำเป็นสีแดง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.แม่สายยันคุณภาพน้ำประปาไม่กระทบจากเหตุแม่น้ำเป็นสีแดง

กปภ.แม่สายยันคุณภาพน้ำประปาไม่กระทบจากเหตุแม่น้ำเป็นสีแดง

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตโดย กปภ.สาขาแม่สายยังคงได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อสุขอนามัย

        นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่แม่น้ำสายซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างไทยและเมียนมามีสีขุ่นแดงจนทำให้ประชาชนเกิดความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้น กปภ.ขอยืนยันว่าน้ำดิบที่ได้จากแม่น้ำสายยังคงมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปผลิตน้ำประปา โดย กปภ.สาขาแม่สายได้นำน้ำดิบจากแม่น้ำสายไปทำการวิเคราะห์คุณภาพในห้องปฏิบัติการ ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ มั่นใจได้ว่าน้ำดิบมีคุณภาพตามมาตรฐานเหมาะสมกับกระบวนการผลิต รวมทั้งมีการควบคุมคุณภาพน้ำในทุกขั้นตอน จนได้น้ำประปาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งจ่ายให้ประชาชนใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย

        นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการ กปภ.สาขาแม่สาย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากที่ กปภ.สาขาแม่สายจะทำการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังได้นำน้ำดิบที่ได้จากแม่น้ำสายไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งพบว่าไม่มีสารเจือปนและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา ขอให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.สาขาแม่สายว่าอยู่ในมาตรฐานน้ำประปาของ กปภ.อย่างแน่นอน ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ กปภ.สาขาแม่สาย ได้โดยตรง โทร. 0 5373 1010และ 0 5373 2799 หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน