กปภ.ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ลงนามข้อตกลงคุณธรรม

กปภ.ลงนามข้อตกลงคุณธรรม

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (ตรงกลางด้านซ้าย)ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) "โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี – พนัสนิคม – (พานทอง) – (ท่าบุญมี) (ระยะที่ 1) อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี"ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมีนายพรชัย สกุลรัตนสุภา เป็นผู้นำทีมคณะผู้สังเกตการณ์โครงการฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เลื่อนขึ้นข้างบน