ประปาเพื่อประชารัฐคึกคัก! ประชาชนใช้บริการครึกครื้น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประปาเพื่อประชารัฐคึกคัก! ประชาชนใช้บริการครึกครื้น

ประปาเพื่อประชารัฐคึกคัก! ประชาชนใช้บริการครึกครื้น

            การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)จัดโครงการ"ประปาเพื่อประชารัฐ" มอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี 2561 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้บริการ 234 สาขาทั่วประเทศ จัดส่งทีมมิสเตอร์ประปาดูแลระบบประปาภายในบ้าน อาคาร สำนักงานโดยไม่คิดค่าแรง มุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้อย่างรู้คุณค่า

            นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ. นำกลไกประชารัฐซึ่งเป็นนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยมาริเริ่มโครงการ  "ประปาเพื่อประชารัฐ" มอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี 2561 ให้กับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเริ่มต้นจากภายในครัวเรือนของตนเอง รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระบบประปาให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่โดยรอบ พร้อมดูแลประชาชนผ่านบริการที่ฉับไวของทีมมิสเตอร์ประปาซึ่งอาสาเข้าไปตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านเรือน อาคาร สำนักงาน โดยไม่คิดค่าแรง พร้อมสอดแทรกคำแนะนำด้านระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา กปภ. ทั้ง 234 สาขาได้จัด ทีมมิสเตอร์ประปาลงพื้นที่ให้ความรู้และดูแลระบบประปาภายในบ้านให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผู้สนใจขอเข้ารับบริการแล้วกว่า 1,000 ครัวเรือน เนื่องจากมีความมั่นใจและรู้สึกสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ที่ กปภ. จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประปามาดูแลให้ถึงบ้านและสำนักงาน รวมทั้งเชื่อมั่นว่าจะช่วยป้องกันปัญหา ค่าน้ำสูงผิดปกติจากการแตกรั่วของระบบประปาภายในบ้านได้อีกด้วย

            รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนที่สนใจขอรับการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านสามารถติดต่อ กปภ.สาขาที่ใช้บริการหรือสาขาที่ใกล้บ้านของท่านได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center เบอร์ 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน