ลูกค้า กปภ. 12 สาขามีเฮ จ่ายค่าน้ำที่ไหนก็ได้ใน 7 จังหวัดใกล้เคียง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ลูกค้า กปภ. 12 สาขามีเฮ จ่ายค่าน้ำที่ไหนก็ได้ใน 7 จังหวัดใกล้เคียง

ลูกค้า กปภ. 12 สาขามีเฮ จ่ายค่าน้ำที่ไหนก็ได้ใน 7 จังหวัดใกล้เคียง

                 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 12 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาชลบุรี พัทยา บ้านบึง ศรีราชาแหลมฉบัง ระยอง บ้านฉาง ปากน้ำประแสร์ จันทบุรี ขลุง ตราด และคลองใหญ่ สามารถชำระ ค่าน้ำประปาที่เคาน์เตอร์ กปภ.สาขาใดก็ได้ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                 นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. วางเป้าหมายผลักดัน กปภ.สาขาในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นต้นแบบ กปภ.สาขาดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมา ได้เปิดตัวการบริการรูปแบบใหม่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การขอติดตั้งน้ำประปาผ่านเว็บไซต์ ระบบการแจ้งค่าน้ำประปาอิเล็กทรอนิกส์ (PWA Digital Bill)รวมทั้งการปรับวิธีคิดวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่และเปลี่ยนโฉมสำนักงาน กปภ.สาขา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เช่น การเปิดบริการช่องทางด่วนรับชำระค่าน้ำประปา โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาจอดรถและบริการที่เน้นความรวดเร็ว  ทำให้ลูกค้าประทับใจและได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป กปภ. เปิดบริการใหม่ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง คือ ลูกค้าของ กปภ. 12 สาขาประกอบด้วย กปภ.สาขาชลบุรี พัทยา บ้านบึง ศรีราชา แหลมฉบัง ระยอง บ้านฉาง ปากน้ำประแสร์จันทบุรี ขลุง ตราด และคลองใหญ่ สามารถชำระค่าน้ำประปาที่เคาน์เตอร์ กปภ.สาขาใดก็ได้ในพื้นที่  7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี โดยระบบการจัดเก็บข้อมูลจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกัน มีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นการชำระค่าน้ำประปาภายในกำหนดเท่านั้น

                รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ยุทธศาสตร์ฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล กปภ. จึงต้องเร่งวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม สังคม และประชากร ซึ่งจะสามารถเห็นการพัฒนาการบริการของ กปภ. ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขา ที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center โทร 1662 หรือ www.pwa.co.th 

เลื่อนขึ้นข้างบน