กปภ. เปิดโครงการ “PWA Digital Canteen” สนับสนุนสังคมไร้เงินสด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เปิดโครงการ “PWA Digital Canteen” สนับสนุนสังคมไร้เงินสด

กปภ. เปิดโครงการ “PWA Digital Canteen” สนับสนุนสังคมไร้เงินสด

          นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "PWA Digital Canteen"สนองนโยบาย Thailand 4.0ของรัฐบาล ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีการ สแกน QR Code เข้ามาใช้ในการชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร กปภ. เตรียมพร้อมพนักงานบริการประชาชนในยุคก้าวสู่สังคมไร้เงินสด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค  

เลื่อนขึ้นข้างบน