Kick off โครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ 61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

Kick off โครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ 61

Kick off โครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ 61

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นายไพฑูรย์ สุขสามดาว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราชครามร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ "ประปาเพื่อประชารัฐ" ของขวัญปีใหม่ 2561 ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย กปภ. จัดฝึกอบรมเรื่องการดูแลรักษาระบบประปาภายในทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล พร้อมบริการตรวจสอบระบบประปาภายในอาคาร สำนักงาน และบ้านเรือนของประชาชน โดยทีมมิสเตอร์ประปา ซึ่งจะดำเนินการทั่วประเทศภายในเดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน