กปภ.เปิดตัวดิจิทัลแคนทีน ใช้ QR Code แทนเงินสดในโรงอาหาร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เปิดตัวดิจิทัลแคนทีน ใช้ QR Code แทนเงินสดในโรงอาหาร

กปภ.เปิดตัวดิจิทัลแคนทีน ใช้ QR Code แทนเงินสดในโรงอาหาร

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนองนโยบายรัฐบาลสนับสนุนสังคมไร้เงินสด ใช้ QR Code ชำระเงินให้ร้านค้าในโรงอาหารภายใต้โครงการ PWA Digital Canteen เริ่มแห่งแรกที่โรงอาหาร กปภ.สำนักงานใหญ่ พร้อมเชิญชวนพนักงานให้ลงทะเบียนบิลดิจิทัลเพื่อบริการที่สะดวก ง่ายและรวดเร็วขึ้น

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่ากปภ.จัดโครงการPWA Digital Canteen เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งจะนำพาให้ประเทศชาติไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยจะเปิดเป็นประสบการณ์ใหม่ในแบบสังคมไร้เงินสด ด้วยการทำธุรกรรมชำระเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่าน KRUNGTHAI QR Codeในแอปพลิเคชั่น KTB Netbank ทำให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสะดวกและง่ายขึ้นแค่ปลายนิ้วสัมผัส ผู้ขายเพียงสมัครพร้อมเพย์ (Promtpay) และแสดงป้าย QR Code ไว้ที่ร้าน ผู้ซื้อไม่ต้องพกเงินสด เพียงแค่สแกน QR Code ของร้านค้า ระบุจำนวนเงิน และ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ ก็ชำระเงินเรียบร้อยและผู้ขายจะได้รับเงินเข้าบัญชีทันที ลดความยุ่งยากในการรับและทอนเงิน นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าของ กปภ.สามารถสัมผัส กปภ.ในรูปแบบดิจิทัลได้แล้วผ่านบิลดิจิทัล หรือ PWA Digital Bill ซึ่งบูรณาการจุดเด่นของแอปพลิเคชั่น Apple Wallet/ My Walletเข้ากับระบบการแจ้งค่าน้ำประปาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งการตรวจสอบค่าน้ำประปา การชำระค่าน้ำประปา หรือ นำบาร์โค้ดไปแสดงที่ตัวแทนรับชำระแทนบิลกระดาษ การรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนมีระบบแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดชำระค่าน้ำประปา  

            นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บิลดิจิทัล สามารถลงทะเบียนที่ http://pwa.mywallet.coด้วยเลขที่ผู้ใช้น้ำและรหัสหน่วยงานตามขั้นตอนที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662หรือ www.pwa.co.th หรือ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ

เลื่อนขึ้นข้างบน