กปภ. ปลื้ม! ลูกค้าประทับใจบริการ Drive Thru รับชำระค่าน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ปลื้ม! ลูกค้าประทับใจบริการ Drive Thru รับชำระค่าน้ำประปา

กปภ. ปลื้ม! ลูกค้าประทับใจบริการ Drive Thru รับชำระค่าน้ำประปา

              นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ในรอบหลายปีที่ผ่านมา กปภ. พยายามปรับปรุงคุณภาพการบริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกหลักที่เป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรคือ กปภ.สาขา ทั้งหมด 234 สาขา ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจุดแข็งในการเข้าถึงความต้องการของประชาชน ซึ่งพฤติกรรมของลูกค้าในส่วนภูมิภาคมักจะมีความผูกพันและเข้ามาติดต่อธุรกรรมที่ กปภ.สาขาด้วยตนเองมากกว่าติดต่อในช่องทางอื่น เช่น ช่วงเวลาใกล้ครบกำหนดชำระค่าน้ำประปาจะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้อาจเกิดปัญหาการให้บริการล่าช้ากว่าปกติ กปภ.หลายสาขาจึงนำระบบการบริการแบบ Drive Thru หรือ ช่องทางด่วนรับชำระค่าน้ำประปามาประยุกต์ให้เข้ากับความเหมาะสมของสถานที่ โดยขณะนี้พร้อมให้บริการแล้วในพื้นที่กปภ.สาขาบ้านฉาง ระยอง จันทบุรี พัทยา ขอนแก่น แม่สอด สุโขทัย เชียงใหม่ ลำพูน หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ซึ่งในบางสาขานอกจากเปิดบริการช่องทางด่วนสำหรับรถยนต์แล้วยังมีช่องทางด่วนสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะเพิ่มเติมด้วย หลังจากเปิดให้บริการช่องทางด่วนรับชำระค่าน้ำประปาพบว่าลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยชื่นชอบการบริการที่สะดวกคล่องตัวมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถ และสามารถติดต่อทำธุรกรรมกับ กปภ. ได้ง่ายดายกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาข้างต้นสามารถไปใช้บริการช่องทางด่วนรับชำระค่าน้ำประปาได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

             รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดบริการช่องทางด่วนรับชำระค่าน้ำประปาเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อพัฒนาการบริการของ กปภ. ซึ่งมีความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายสำคัญ

เลื่อนขึ้นข้างบน