กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วลดน้ำสูญเสีย


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วลดน้ำสูญเสีย

                  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จะทำการตรวจสอบหาน้ำสูญเสีย และหาท่อแตก ท่อรั่ว และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ในบริเวณพื้นที่ ทะเลหลวง ( DMA 01-08 ) ถนนทะเลหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา                 

                  ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา มีความจำเป็นที่จะต้องทำการหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 21  ธันวาคม  2560 ตั้งแต่เวลา  22.00 น. -  02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำประปาไม่ไหล บริเวณ ดังนี้       

                     

                   - ถนนทะเลหลวง ซอย 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 17

                   - ถนนชัย-เพชรมงคล

                   - ถนนรถไฟ

                   รวมซอยย่อยทั้งหมด ที่อยู่ในช่วงดังกล่าว 

               

                  ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา จะทำการเปิดจ่ายน้ำโดยทันที และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7455 0693 – 5 หรือ Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน