แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล


แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อซ่อมท่อจ่ายน้ำ PE 160 มม. บริเวณสามแยกคลองช่อง ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 17.30 น. โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่  ตั้งแต่บริเวณหน้า อบต.คลองโคน ถึง วัดคลองโคน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามตามรายละเอียดข้างต้น  หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดหรือดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำประปาให้ทันที และกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน