กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

                 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จะทำการตัดประสานท่อเมนเดิมเข้ากับท่อที่วางใหม่  HDPE ขนาด 110 มม.  บริเวณร้านระเบียงเล ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  ตามโครงการย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบเกาะยอ             

                  ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา มีความจำเป็นที่จะต้องทำการหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 21  ธันวาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำประปาไม่ไหล ในบริเวณ ดังนี้

 

-          สามแยกวัดท้ายยอ  ถึง  ศูนย์การเรียนรู้ปลูกผักคอนโด  หมู่ที่ 7

-          สามแยกโนราห์  ถึง  สี่แยกวัดโคกเปี้ยว หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7

-          หมู่บ้านเกาะยอเดอะคันทรี่

               

                   ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา จะทำการเปิดจ่ายน้ำโดยทันที และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7455 0693 – 5 หรือ Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน