ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง  ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง จะดำเนินการขยายเขตวางท่อประปา HDPE ขนาด ⌀ ๓๑๕ มม. บริเวณ ถ.ท่าบรรทุก ถึงโครงการเดอะอินฟินิตี้ คอนโดมิเนียม ถ.เลียบชายฝั่ง จะดำเนินการตัดประสานในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. โดยประมาณ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ น้ำจะไม่ไหลปกติในทันที โดยส่งผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน ในบริเวณพื้นที่ ถ.ท่าบรรทุก, ถ.แสงจันทร์, ถ.ราษฎร์บำรุง ๔, ซอยดวงดี, ซอยโททานิค, ถ.ทิมทาราม-วัดโขดใต้, ถ.ธรรมศร, ถ.พจนกร, ถ.คลองขุด, ถ.ราชวิมล ๑,๒, ถ.ทุ่งชายกระต่าย,ม.ชวนชื่น ดังนั้นกปภ.สาขาระยอง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๓-๖๕๐-๙๗๙, ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕ และ UU Call Center ๑๑๔๑ กด ๕๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน