อุทกภัยใต้เริ่มคลี่คลาย แนะประชาชนตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

อุทกภัยใต้เริ่มคลี่คลาย แนะประชาชนตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน

อุทกภัยใต้เริ่มคลี่คลาย แนะประชาชนตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน

         

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอความร่วมมือประชาชน ตรวจสอบความเสียหายของระบบประปาภายในบ้านทันทีหลังน้ำท่วมลด ชี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ 

          นายสมชาย  มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ขณะนี้ในหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คงเหลือบางพื้นที่ เช่น พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมตลิ่ง ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บ้าง แต่ภาพรวมขณะนี้ถือว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงไปมากแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบท่อประปาในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหาย ทำให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่ ขณะนี้ กปภ. กำลังเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้น้ำสะอาดได้ตามปกติ ที่ผ่านมา กปภ. ได้รับแจ้งเรื่องค่าน้ำประปาที่สูงผิดปกติ ส่วนหนึ่งเกิดจากระบบประปาภายในบ้านได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ภายในบ้านหลังทันทีที่ระดับน้ำลดลง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาค่าน้ำประปาสูงผิดปกติจากท่อแตกรั่วภายในบ้าน

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้ว แต่ กปภ. ยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำหากพบเห็นท่อแตกรั่ว สามารถแจ้งไปยัง กปภ. สาขาในพื้นที่ให้บริการของท่าน หรือ PWAContact Center 1662 

เลื่อนขึ้นข้างบน