แจ้งแก้ไขพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งแก้ไขพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล


แจ้งแก้ไขพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล

         แจ้งแก้ไขพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล เนื่องจาก กปภ.สาขาสมุทรสาคร ทำการทดสอบท่อจ่ายน้ำ เพื่อตรวจสอบหารอยรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำประปาไม่ไหล หรือน้ำไหลอ่อนในบางพื้นที่ในวันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 และ วันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน