กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ)ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ)ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ)ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ในวันอังคารที่12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-16.00 น. เพื่อตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 315 มม. (3จุด) ในโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง(เทศบาลดำเนินการเอง)

เลื่อนขึ้นข้างบน