กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วลดน้ำสูญเสีย


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วลดน้ำสูญเสีย

                 ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จะทำการตรวจสอบหาน้ำสูญเสีย และหา ท่อแตก ท่อรั่ว ในบริเวณพื้นที่ ถนนสงขลา – นาทวี ฝั่งขวา ( DMA 04-01 ) ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา                 

                 ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา มีความจำเป็นที่จะต้องทำการหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันอังคาร ที่ 12  ธันวาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 22.00 น.  -   02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหล บริเวณ ดังนี้         

                   

                  - ถนนสงขลา – นาทวี  ซอย 1 , 3,  5 , 7 , 9 , 11     

                 -  ค่ายพระปกเกล้า ,  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

                 -  พื้นที่ถนนสวนตูล  , สวนสัตว์สงขลา                 

               รวมซอยย่อยทั้งหมด ที่อยู่ในช่วงดังกล่าว 

               

               ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา จะทำการเปิดจ่ายน้ำโดยทันที และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7455 0693 – 5 หรือ Call Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน