กปภ.สาขาสมุทรสาคร ทำการทดสอบท่อจ่ายน้ำ เพื่อตรวจสอบหารอยรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อนในบางพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ทำการทดสอบท่อจ่ายน้ำ เพื่อตรวจสอบหารอยรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อนในบางพื้นที่


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ทำการทดสอบท่อจ่ายน้ำ เพื่อตรวจสอบหารอยรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อนในบางพื้นที่

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ทำการทดสอบท่อจ่ายน้ำ เพื่อตรวจสอบหารอยรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อนในบางพื้นที่ ตามวันและเวลา ดังนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน