กปภ.สาขาโพนพิสัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเปิด “โครงการตลาดประชารัฐ” อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาโพนพิสัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเปิด “โครงการตลาดประชารัฐ” อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

กปภ.สาขาโพนพิสัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเปิด “โครงการตลาดประชารัฐ” อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

     เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (กปภ.สาขาโพนพิสัย) นำโดยนางยุพาพิชญ์ กล้าหาญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาโพนพิสัย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย ณ วัดจอมนาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

    นอกจากนี้ กปภ.สาขาโพนพิสัย ยังได้ร่วมพิธีเปิด "โครงการตลาดประชารัฐ" ณ ลานนาคาเบิกฟ้า อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย โดยเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอีกทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน

เลื่อนขึ้นข้างบน