ประกาศ ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ 6 ธันวาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ 6 ธันวาคม 2560


ประกาศ ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ 6 ธันวาคม 2560

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง จะดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ⌀ ๓๐๐ มม. เพื่อขยายเขตวางท่อประปาให้องค์การบริการส่วนตำบลตะพง บริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพง ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. โดยประมาณ ซึ่งส่งผล กระทบทำให้น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน ในบริเวณพื้นที่ บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งซ้าย เริ่มต้นตั้งสี่แยกตะพง ถึงหมู่บ้านเคหะตะพง ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ น้ำจะไม่ไหลปกติในทันที ดังนั้นกปภ.สาขาระยอง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕ และ UU Call Center ๑๑๔๑ กด ๕๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน