แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล


แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ถึงเวลา18.00 น. โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ซอยร้านอาหารริมเขื่อน วัดใหม่ศรีสุวรรณ ถนนหลังโรงงานไทยลัก ม.6 บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามตามรายละเอียดข้างต้น  หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดหรือดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำประปาให้ทันที และกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน