กปภ. ลงนามร่วม 18 รัฐวิสาหกิจ ยกระดับการบริการประชาชนแบบครบวงจร เร่งดันระบบการขอติดตั้งผ่านเว็บไซต์ครอบคลุมทั่วประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ลงนามร่วม 18 รัฐวิสาหกิจ ยกระดับการบริการประชาชนแบบครบวงจร เร่งดันระบบการขอติดตั้งผ่านเว็บไซต์ครอบคลุมทั่วประเทศ

กปภ. ลงนามร่วม 18 รัฐวิสาหกิจ ยกระดับการบริการประชาชนแบบครบวงจร เร่งดันระบบการขอติดตั้งผ่านเว็บไซต์ครอบคลุมทั่วประเทศ

         การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service)ผ่านระบบดิจิทัลที่มีความปลอดภัย ร่วมกับ 18 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เร่งผลักดันระบบการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

           นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ในปี 2560 กปภ. เริ่มปรับกลยุทธ์การบริการประชาชนรองรับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ รวมถึงความก้าวหน้าของสมาร์ทโฟนเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการบริการ ทั้งการเปิดตัวโครงการ กปภ.สาขาดิจิทัล ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การแจ้งค่าน้ำประปาผ่านบิลดิจิทัลบนสมาร์ทโฟน ฯลฯ ล่าสุด กปภ. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ร่วมกับ 18 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้จบครบในจุดเดียว (One Stop Service)ผ่านเครือข่ายดิจิทัลที่มีความปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำหรับภารกิจของ กปภ. จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการขอติดตั้งน้ำประปาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้น้ำประปามากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน กปภ. เปิดให้บริการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์แล้วในพื้นที่ EEC3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทราโดยมีความพิเศษคือประชาชนไม่ต้องเดินทางมายัง กปภ.สาขา แต่สามารถยื่นความประสงค์และรายละเอียดการขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ได้เลย กปภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งเงื่อนไขให้ทราบได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลานาน  ถือเป็นโครงการนำร่องและจะนำมาขยายผลให้ครอบคลุมทุกสาขาต่อไปในอนาคต

           รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาชลบุรี พัทยา บ้านบึง พนัสนิคม ศรีราชา แหลมฉบัง ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางคล้า พนมสารคาม ระยอง บ้านฉาง และปากน้ำประแสร์ หากประสงค์จะขอติดตั้งประปา สามารถเข้าไปยื่นเรื่องพร้อมรายละเอียดได้ที่ www.pwa.co.th สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ PWA Contact Center โทร 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน