กปภ.เพชรบุรี ยังผลิตและจ่ายน้ำได้ปกติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เพชรบุรี ยังผลิตและจ่ายน้ำได้ปกติ

กปภ.เพชรบุรี ยังผลิตและจ่ายน้ำได้ปกติ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาเพชรบุรี สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติ พร้อมเตรียมแผนและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจาก กปภ. อย่างใกล้ชิดและสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอในครัวเรือนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.สาขาเพชรบุรี ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี โดยยังสามารถผลิตและจ่ายน้ำบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบุรี ชะอำ นายาง บ้านลาด และบ้านแหลม ได้ตามปกติ ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจาก กปภ. อย่างใกล้ชิดและสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอในครัวเรือนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

          นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการ กปภ.สาขาเพชรบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการดูแลระบบประปาภายในบ้านให้ปลอดภัยไร้กังวลในสถานการณ์น้ำท่วม ขอแนะนำให้ปิดวาล์วน้ำไว้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เช่นกรณีมีท่อประแตกรั่วเสียหายภายในบ้านในระหว่างสถานการณ์น้ำท่วม และประการสำคัญขอให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอในครัวเรือนสำหรับกรณีฉุกเฉิน และแจ้ง กปภ.สาขาเพชรบุรี โดยทันทีหากพบท่อประปาบริเวณท้องถนนชำรุดหรือแตกรั่ว เพื่อความรวดเร็วในการซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ กปภ.สาขาเพชรบุรี ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 3249 2300-1 หรือ PWA Contact Center ๑๖๖๒   

เลื่อนขึ้นข้างบน