สปปท. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สปปท. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สปปท. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) จัดการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะนายก สปปท. ผู้บริหาร สปปท. และแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เลื่อนขึ้นข้างบน