กปภ.สาขาวังสะพุง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการล้างถังน้ำใส ณ โรงกรองน้ำทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวังสะพุง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการล้างถังน้ำใส ณ โรงกรองน้ำทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย


กปภ.สาขาวังสะพุง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการล้างถังน้ำใส ณ โรงกรองน้ำทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย

กปภ.สาขาวังสะพุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการล้างถังน้ำใส ณ โรงกรองน้ำทรายขาว ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำของ กปภ.

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหล ในบริเวณ
- เทศบาลเมืองวังสะพุง
- เทศบาลตำบลศรีสงคราม
- อบต. ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย

ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าว กปภ.สาขาวังสะพุงจะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

เลื่อนขึ้นข้างบน