กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ท่อส่งน้ำชนิด AC ขนาด๔๐๐มม.แตกฉุกเฉิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ท่อส่งน้ำชนิด AC ขนาด๔๐๐มม.แตกฉุกเฉิน


กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ท่อส่งน้ำชนิด AC ขนาด๔๐๐มม.แตกฉุกเฉิน

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำชนิด AC ขนาด๔๐๐มม.แตกฉุกเฉิน บริเวณกม.ที่3 ถ.ปาดังเบซาร์ .ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-17.00น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จนั้น ดังนั้นจะทำให้น้ำประปาไม่ไหลในบริเวณพื้นที่ตำบลปาดังเบซาร์ทั้งหมด ขอให้ผู้ใช้น้ำประปาบริเวณดังกล่าว ได้โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาที่ระบุ ในการนี้ กปภ.สาขาสะเดา ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ 074-411057หรือCall centre 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน