ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

     ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ถนนทางเข้าเมืองฝั่งขาออก ถนนเจริญชมปรีดา ชุมชนวัดป้อมแก้ว ชุมชนชุมสายโทรศัพท์ ถนนบายพาสหลังโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
     ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามตามรายละเอียดข้างต้น  หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดหรือดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำประปาให้ทันที และกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน