ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

21 พฤศจิกายน 2560


ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

     ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ถนนทางเข้าเมืองฝั่งขาออก ถนนเจริญชมปรีดา ชุมชนวัดป้อมแก้ว ชุมชนชุมสายโทรศัพท์ ถนนบายพาสหลังโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
     ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามตามรายละเอียดข้างต้น  หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดหรือดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำประปาให้ทันที และกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน