กปภ. ขานรับนโยบายใหม่ “มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืน” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ขานรับนโยบายใหม่ “มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืน”

กปภ. ขานรับนโยบายใหม่ “มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืน”

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งบริหารจัดการน้ำสูญเสียเพื่อให้น้ำประปามีความแรงสม่ำเสมอ พร้อมดูแลประชาชนให้มีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ควบคู่กับการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อสร้างความยั่งยืน

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในทุกด้าน โดยให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำ ซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับนำมาผลิตน้ำประปา ที่นับวันจะมีคุณภาพและปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียเพื่อลดการสูญเสียน้ำประปาจากเส้นท่อนับตั้งแต่โรงผลิตน้ำประปาจนถึงบ้านเรือนผู้ใช้น้ำให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำและท่อบริการที่เสื่อมสภาพ ปรับปรุงกระบวนการซ่อมท่อให้รวดเร็ว ควบคู่กับการบริหารจัดการแรงดัน และสำรวจหาท่อรั่วเชิงรุก ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานความแรงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจาก กปภ. จะให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแล้ว กปภ. ยังกระตุ้นให้พนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ คำนึงถึงการสร้างความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ

เลื่อนขึ้นข้างบน