กปภ.สาขาสะเดาหยุดจ่าน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสะเดาหยุดจ่าน้ำประปาชั่วคราว


กปภ.สาขาสะเดาหยุดจ่าน้ำประปาชั่วคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากท่อส่งน้ำชนิด PE ขนาด ๔๐๐มม.แตกฉุกเฉิน บริเวณเทศบาลสำนักขาม ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน2560 ตั้งแต่เวลา 19.00-24.00น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จนั้น ดังนั้นจะทำให้น้ำประปาไม่ไหลในบริเวณพื้นที่สำนักขามทั้งหมด ขอให้ผู้ใช้น้ำประปาบริเวณดังกล่าว ได้โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาที่ระบุ ในการนี้ กปภ.สาขาสะเดา ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ 074-411057หรือCall centre 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน