การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี หยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี หยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว


การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี หยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว กรณีท่อแตก ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

เนื่องจากท่อ HDPE ขนาด 100Ø มม. บริเวณข้างคลีนิคแพทย์หญิงทวีสุขแตก จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ

เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในบริเวณตลาดนาทวีทั้งหมด ตั้งแต่ถนนแปลงประดิษฐ์

ถนนดำรงวิถี ถนนเนตรวิถึ ถนนต่างตานุสรณ์  ตั้งแต่เวลา 11.30 -14.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

โดยหากดำเนินการซ่อมเสร็จแล้วจะเปิดจ่ายน้ำในทันที อาจเกิดน้ำขุ่นแดงขอให้ผู้ใช้น้ำเปิดน้ำทิ้ง

ในช่วงแรก 

เลื่อนขึ้นข้างบน