กปภ. มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กปภ. มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 5,000 ขวด ให้แก่ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ กรมชลประทาน

เลื่อนขึ้นข้างบน