กปภ.สาขาพนมทวน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 21.00น. ถึง 24.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมทวน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 21.00น. ถึง 24.00 น.


กปภ.สาขาพนมทวน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 21.00น. ถึง 24.00 น.

กปภ.สาขาพนมทวน แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 21.00น. ถึง 24.00 น.  บริเวณหมู่ 3 บ้านศาลายายเก็บ ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน