กปภ.ร่วมรณรงค์ใช้กระทงร่วมกัน ใส่ใจน้ำและสิ่งแวดล้อม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ร่วมรณรงค์ใช้กระทงร่วมกัน ใส่ใจน้ำและสิ่งแวดล้อม

กปภ.ร่วมรณรงค์ใช้กระทงร่วมกัน ใส่ใจน้ำและสิ่งแวดล้อม

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เชิญชวนประชาชนสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 ด้วยวัสดุที่ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับแม่น้ำลำคลองและระบบนิเวศแหล่งน้ำเพื่อให้แหล่งน้ำธรรมชาติสะอาดและนำมาใช้ได้ตลอดไป

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในเทศกาลลอยกระทงปี 2560 ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อแสดงความเคารพและขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำทั้งการอุปโภคบริโภคและได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในแม่น้ำ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับครอบครัวและคนในชุมชนจะได้อยู่ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาและสืบทอดประเพณีสู่เด็กและเยาวชน เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะจากการลอยกระทงประจำทุกปี กปภ.ในฐานะผู้ผลิตและส่งจ่ายน้ำสะอาดให้บริการประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ  จึงมีความเป็นห่วงในเรื่องของขยะจากประเพณีลอยกระทงซึ่งหากทำจากวัสดุที่กำจัดหรือย่อยสลายยาก อาจทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองเกิดการเน่าเสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อบริการประชาชน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนเลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายง่าย รวมถึงการร่วมรณรงค์ให้ใช้กระทงร่วมกันภายในครอบครัวเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าทำให้ลดปริมาณขยะลงได้

เลื่อนขึ้นข้างบน