แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล


แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล

     ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ได้รับแจ้ง บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตน้ำประปาส่งให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ว่ามีความจำเป็นต้องหยุดสูบส่งน้ำ เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อระบบน้ำภายในของชุดถังกรองทรายชุดใหม่ ณ โรงผลิตน้ำแพงพวย ต.แพงพวย
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำประปา ทำให้ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ต.แม่กลอง, ต.บ้านปรก, ต.บางจะเกร็ง, ต.ท้ายหาด, ต.แหลมใหญ่, ต.บางขันแตก, ต.ปลายโพงพาง, ต.ลาดใหญ่(บางส่วน), ต.บางแก้ว(บางส่วน), ต.คลองเขิน(บางส่วน), ต.นางตะคียน(บางส่วน) และ ต.แพรกหนามแดง(บางส่วน) และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำให้ทันที
     ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามตามรายละเอียดข้างต้น และขอได้โปรดให้ท่านผู้ใช้น้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าตามช่วงเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดหรือดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำประปาให้ทันที และกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน