กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากต้องทำการตัดประสานท่อส่งน้ำ บริเวณสถานีจ่ายน้ำปาดังเบซาร์ (โคกส้มโอ)ถ.ปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จนั้น ดังนั้นจะทำให้น้ำประปาไม่ไหลในบริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ทั้งหมด ถ.ปาดังเบซาร์ (ซ้าย-ขวา) ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 9 ถึงเขตเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ทั้งหมด และชุมชนบ้านท่าข่อยทั้งหมด ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ขอให้ผู้ใช้น้ำประปาบริเวณดังกล่าว ได้โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาที่ระบุ ในการนี้ กปภ.สาขาสะเดา ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ 074-411057หรือCall centre 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน