กปภ. เตรียมพร้อมบริการน้ำประปา-น้ำดื่ม ช่วงพระราชพิธีฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เตรียมพร้อมบริการน้ำประปา-น้ำดื่ม ช่วงพระราชพิธีฯ

กปภ. เตรียมพร้อมบริการน้ำประปา-น้ำดื่ม ช่วงพระราชพิธีฯ

                 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 234 สาขา จัดเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้าน การบริการน้ำประปา การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา โดยพร้อมให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                  นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ในช่วงเวลาสำคัญของประชาชนชาวไทยที่กำลังจะมาถึง กปภ. ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่รับผิดชอบการดูแลทุกข์สุขของประชาชนทั่วประเทศ มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านพ้นลุล่วงอย่างสมพระเกียรติ จึงได้กำชับให้ กปภ. 234 สาขา เตรียมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเฉพาะการบริการน้ำประปา การดูแลคุณภาพน้ำประปา และการให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวด โดยให้มีความพร้อมในการบริการในจุดที่ประชาชนจะร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและมาถวายดอกไม้จันทน์อย่างเคร่งครัด ซึ่งคาดว่าในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะมีประชาชนออกมาแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายอย่างหนาแน่นและมีการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าปกติ กปภ. จึงได้วางแผนและเตรียมพร้อมการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ไว้พร้อมแล้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน