น้อมถวายเป็นพระราชกุศล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)จัดโครงการอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเพื่อบำเพ็ญความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 18-27 ตุลาคม 2560ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

เลื่อนขึ้นข้างบน