ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ 19 ตุลาคม 2560


ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ 19 ตุลาคม 2560

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง จะดำเนินการตัดประสานท่อ AC ⌀ ๒๐๐ มม. ให้กับเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณ อาคารดับเพลิง เลขที่๔๐๐/๑๑๔-๔๐๐/๑๑๘, ๔๐๐/๑๒๑-๔๐๐/๑๒๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ส่งผลกระทบทำให้ น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน ในบริเวณพื้นที่ของ ม.๑ ถ.เพบน, ม.๒ ถ.เพ-แกลง-กร่ำ, โลตัสเพ, แมคโครเพ, สภ.เพ, เทศบาลตำบลบ้านเพ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ น้ำจะไม่ไหลปกติในทันที ดังนั้นกปภ.สาขาระยอง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในเวลาดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕ และ UU Call Center ๑๑๔๑ กด ๕๕๕๕

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน