การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี หยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี หยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว


การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี หยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี หยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวในวันที่ 18 ตุลาคม 2560

ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-13.00 น.เนื่่องจากท่อ HPE ขนาด 200 มม.แตก ต้องดำเนินการซ่อมในทันที

หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งเปิดจ่ายน้ำในทันที กปภ.สาขานาทวี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน