แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบางเวลา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบางเวลา


แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบางเวลา

         ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ได้รับแจ้งจาก บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด  มีความจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตลง เนื่องจากปัญหาระบบผลิตและน้ำดิบมีค่าความขุ่นสูง อีกทั้งต้องควบคุมแรงดันในท่อส่งน้ำเพื่อไม่ให้ท่อแตกรั่วบ่อยครั้ง ทำให้ปริมาณน้ำที่สูบส่งให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามลดลง จากเดิม 800-850 ลบ.ม./ชม. ลดลงเหลือ 720-730 ลบ.ม./ชม.ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณน้ำจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ซึ่งโดยปกติแล้ว ต้องจ่ายน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1,200-1,600 ลบ.ม./ชม. จึงจะเพียงพอต่อความต้องการ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางเวลา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมากและในวันหยุดราชการโดยจะได้รับผลกระทบมากบริเวณปลายท่อจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตแล้วเสร็จ โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ พื้นที่จ่ายน้ำทั้งหมดของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

        ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลบางเวลาในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามตามรายละเอียดข้างต้น และขอได้โปรดให้ท่านผู้ใช้น้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้า ทั้งนี้ กปภ.สาขาสมุทรสงครามกำลังเร่งหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมและขอรับน้ำเพิ่มจาก กปภ.สาขาข้างเคียงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน