กปภ. เพิ่มความสะดวกชาวปทุมธานี ชำระค่าน้ำต่างสาขาได้แล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เพิ่มความสะดวกชาวปทุมธานี ชำระค่าน้ำต่างสาขาได้แล้ว

กปภ. เพิ่มความสะดวกชาวปทุมธานี ชำระค่าน้ำต่างสาขาได้แล้ว

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการตามนโยบายรัฐบาลในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในพื้นที่ จ.ปทุมธานี สามารถเลือกชำระค่าน้ำประปาต่างสาขาได้แล้ว เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลสู่นโยบายของ กปภ. ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ จึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กปภ. พัฒนาโปรแกรมรับชำระค่าน้ำต่างสาขา นำร่อง 5 แห่ง คือ กปภ.สาขารังสิต กปภ.สาขาปทุมธานี กปภ.สาขาคลองหลวง กปภ.สาขาธัญบุรี จ.ปทุมธานี และกองการเงิน กปภ. สำนักงานใหญ่ กทม. โดยผู้ใช้น้ำ กปภ. ทั้ง 4 สาขา ของ จ.ปทุมธานี สามารถชำระค่าน้ำประปาต่างสาขาได้ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งนับเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเลือกช่องทางชำระค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ โดยนำใบแจ้งหนี้ไปชำระค่าน้ำประปาที่ กปภ.สาขา ทั้ง 4 สาขา และที่กองการเงิน กปภ. สำนักงานใหญ่ กทม. ได้ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 15.30 น. และไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ หากผู้ใช้น้ำค้างชำระค่าน้ำประปาเกิน 1 รอบบิล ขอให้นำใบแจ้งค่าน้ำประปาไปชำระ ณ กปภ.สาขาในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาระบบชำระค่าน้ำประปาต่างสาขาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานบริการลูกค้าและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ผู้ใช้น้ำได้รับความสะดวกในการเลือกช่องทางชำระค่าน้ำประปาและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำของ กปภ.ทั้งนี้ จะมีการประเมินผลการใช้งานก่อนขยายผลให้ กปภ.สาขา ที่เหลือนำไปใช้ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน