กปภ. ทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล

กปภ. ทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามากขึ้น โดยมีหลวงพ่อกัญหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ สำนักงานใหญ่ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน