กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ส่งผลให้น้ำไม่ไหลทุกพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ส่งผลให้น้ำไม่ไหลทุกพื้นที่


กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ส่งผลให้น้ำไม่ไหลทุกพื้นที่

กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ณ โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี ส่งผลให้น้ำไม่ไหลทุกพื้นที่ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย.2560 เวลา 00.00-02.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน