กปภ.สาขากุยบุรี ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากุยบุรี ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


กปภ.สาขากุยบุรี ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกุยบุรี (กฟภ.สาขาอำเภอกุยบุรี) จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณหน้าบริษัทผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด ในการนี้จำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี (กปภ.สาขากุยบุรี) และโรงสูบน้ำแรงต่ำเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าว ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่บริเวณอำเภอสามร้อยยอดและอำเภอกุยบุรี น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล ดังนั้น กปภ.สาขากุยบุรีขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวหยุดจ่ายน้ำข้างต้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอต่อตวามต้องการในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หาก กฟภ.สาขาอำเภอกุยบุรีปฏิบัติงานแล้วเสร็จ กปภ.สาขากุยบุรีจะเปิดน้ำจ่ายปกติโดยทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน